wm-bachensemble_sept2015_door_MartienVersteegh-48In de afgelopen jaren heeft BEA een schare trouwe vrienden om zich heen verzameld die het ensemble een warm hart toedragen en BEA met een financiele bijdrage ondersteunen. Deze steun wordt onder andere gebruikt voor het organiseren van meer concerten en voor het inzetten van muzikale coaches om zo de kwaliteit nog meer te vergroten.

Draagt u BEA ook een warm hart toe, dan vragen we u om een financiële ondersteuning om zoveel mogelijk van Bachs roerende, hemelse, ingenieuze en inspirerende muziek te mogen en te kunnen uitvoeren.

Wilt u ook vriend van BEA worden, vul dan het onderstaande formulier in. Wij houden u dan op de hoogte van onze uitvoeringen en andere ontwikkelingen. Bovendien ontvangt u bij een donatie vanaf € 50 een vrijkaartje voor één van onze concerten.

Omdat BEA de ANBI status heeft, is uw gift fiscaal aftrekbaar (klik hier voor meer informatie).

Ook als u uw gegevens liever niet wil achterlaten kunt u natuurlijk een bijdrage doen. Het bankrekeningnummer van de stichting is NL35 INGB 0006 3918 84 t.n.v. Stichting Bach Ensemble Amsterdam.

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdrage!

Uw naam

Uw emailadres

Gewenste bedrag van uw donatie