Stichting Bach Ensemble Amsterdam is erkend als een culturele ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Uw donaties zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting (onder de ‘Geefwet’ zelfs voor 125% van het bedrag van de gift, voor zakelijke giften voor 150%). Hiervoor gelden dan wel een drempel en een bovengrens.

Periodieke giften

Als u vastlegt voor meerdere jaren dan is de gehele gift aftrekbaar. Hiervoor is geen notariële akte meer nodig. We helpen u graag met het opstellen van de schriftelijke overeenkomst die hiervoor nog wel wordt vereist door de Belastingdienst.

Op de site van de Belastingdienst vindt u meer informatie over aftrekbare (periodieke) giften

Hieronder vindt u onze ANBI beschikking:

ANBI beschikking

Als ANBI heeft BEA een publicatieplicht ten aanzien van een aantal gegevens over de stichting. Onderstaand is een link opgenomen naar onze meest recente ANBI-publicaties.

ANBI publicatie 2016

ANBI publicatie 2015

ANBI publicatie 2014

ANBI publicatie 2013