Anbi informatie

Stichting Bach Ensemble Amsterdam is erkend als een culturele ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Uw donaties zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting (onder de ‘Geefwet’ zelfs voor 125% van het bedrag van de gift, voor zakelijke giften voor 150%). Hiervoor gelden dan wel een drempel en een bovengrens.

Periodieke giften

Als u vastlegt voor meerdere jaren dan is de gehele gift aftrekbaar. Hiervoor is geen notariële akte meer nodig. We helpen u graag met het opstellen van de schriftelijke overeenkomst die hiervoor nog wel wordt vereist door de Belastingdienst.

Op de site van de Belastingdienst vindt u meer informatie over aftrekbare (periodieke) giften

Hieronder vindt u onze ANBI beschikking:

ANBI beschikking

ANBI publicaties

Als ANBI heeft Bach Ensemble Amsterdam een publicatieplicht ten aanzien van een aantal gegevens over de stichting. Onderstaand is een link opgenomen naar onze meest recente ANBI-publicaties.

ANBI publicatie 2018

ANBI publicatie 2018

ANBI publicatie 2017

ANBI publicatie 2016

ANBI publicatie 2015

ANBI publicatie 2014

ANBI publicatie 2013

 

Contact

Heb je vragen of wil je extra informatie? Neem contact met ons op via onze contact pagina: